Ban chủ nhiệm và thành viên Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Bình Phước.

Ban chủ nhiệm và thành viên Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Bình Phước.

Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Bình Phước gồm 16 thành viên, là các chuyên gia trong các lĩnh vực giáo dục, tâm lý, đang làm việc tại các cơ quan chức năng trong tỉnh, do chị Lê Thị Hồng Phấn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh làm Chủ nhiệm; 02 phó chủ nhiệm là chị Mai Tuyết Ngọc, Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh và anh Vũ Văn Đán, Phó Trưởng phòng Quản lý lĩnh vực xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh.
Câu lạc bộ hoạt động dưới sự điều hành của Tỉnh Đoàn, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em như: Tư vấn, trợ giúp, phòng ngừa, can thiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của trẻ em; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, mô hình trợ giúp trẻ em; lên tiếng bảo vệ trẻ em trước các vụ việc xâm hại quyền trẻ em được dư luận xã hội quan tâm theo yêu cầu của tổ chức Đoàn, Đội; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong công tác bảo vệ trẻ em…