Sáng ngày 26/10/2021, Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Thuận tổ chức khai mạc lớp tập huấn Công tác Đội tỉnh Bình Thuận với hình thức trực tuyến.
Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày 26, 27/10 với sự tham gia của 41 giáo viên tổng phụ trách. Trong khuôn khổ lớp tập huấn nâng cao 2, các học viên sẽ được bồi dưỡng, trang bị kiến thức, trao đổi kinh nghiệm tham gia trại huấn luyện Kim Đồng, công tác chuẩn bị các điều kiện tham gia các môn thi: lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh, các phong trào, chương trình và các cuộc vận động lớn của Đội, điều lệ Đội, nghi thức Đội… Các môn thi Thực hành: Truyền tin, dấu đi đường, trống đội, lều trại, quản trò, ước đạc, nút dây, sơ cấp cứu, múa hát tập thể, nghi thức Đội, công tác xử ký các tình huống trong công tác Đội…
 
Theo chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo, tập huấn Kỹ năng công tác Đội tỉnh Bình Thuận năm học 2020 – 2021 sẽ được tổ chức 03 lớp, cụ thể: Lớp cơ bản dành cho Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội dưới 03 năm và giáo viên được quy hoạch làm Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội; lớp nâng cao 01 dành cho dành cho Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trên 03 năm; lớp nâng cao 02 dành cho Giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và giáo viên tham gia Hội trại Kim Đồng.
 
Lớp tập huấn được tổ chức trong điều kiện dịch bệnh còn kéo dài, tuy nhiên, thông qua lớp tập huấn trực tuyến tạo điều kiện cho học viên có dịp gặp gỡ, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng, nâng cao các kỹ năng thực hành trong công tác đội, cập nhật những kiến thức cần thiết phù hợp để áp dụng với thực tế; đồng thời tạo lực lượng nguồn để bổ sung sáng kiến, tăng cường các mô hình mới, giải pháp mới để phát triển phong trào và kỹ năng hoạt động Đội trong toàn tỉnh và rèn luyện kỹ năng tham gia Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc và Hội thi Giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi Tỉnh Bình Thuận năm 2021.