Thực hiện Hướng dẫn số 45-HD/TWĐTN-CTTN, ngày 30/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thành lập Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp tỉnh, thành phố. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sóc Trăng đã ra quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Sóc Trăng nhân dịp tổng kết năm học 2019 - 2020.

Thăm gia đình bé bị cháy nhà tại thị xã Vĩnh Châu

Câu lạc bộ nhằm tăng cường tư vấn về nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội trong tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của trẻ em. Từ khi ra mắt đến nay, Câu lạc bộ đã tổ chức các hoạt động thăm và hỗ trợ các trường hợp bị tai nạn thương tích ở trẻ em tại các địa phương trong tỉnh.

thăm bé bị bỏng ở Mỹ Tú

Thăm bé bị bỏng tại huyện Mỹ Tú

Thời gian tới, Câu lạc bộ sẽ tiếp tục tham gia nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, mô hình hỗ trợ trẻ em; tư vấn phòng ngừa, can thiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của trẻ em trong toàn tỉnh.

Ban TTNTH Tỉnh đoàn