VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!
Tra cứu tài liệu
Ký hiệu Ngày Tên tài liệu Tải về
Alternate Text Số: 217 - CT/HĐĐTW 03/08/2021 Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022 Tải về Chi tiết
Alternate Text 12/01/2021 Hoạt động của hệ thống Nhà Thiếu nhi năm 2021 Tải về Chi tiết
Alternate Text 03/09/2020 Phụ lục chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021 Tải về Chi tiết
Alternate Text 168-CTr/HĐĐTW 03/09/2020 Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021 Tải về Chi tiết
Alternate Text 06-CT/HĐĐTW 12/02/2020 Chương trình hoạt động của hệ thống Nhà thiếu nhi năm 2020 Tải về Chi tiết
Alternate Text 125-CTr/HĐĐTW 30/08/2019 Chương trình công tác năm học 2019 - 2020 Tải về Chi tiết
Alternate Text 12/02/2019 Chương trình hoạt động của hệ thống Nhà Thiếu nhi năm 2019 Tải về Chi tiết
Alternate Text 260 -CT/HĐĐTW 23/10/2018 Chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 - 2022 Tải về Chi tiết
Alternate Text 15/10/2018 Chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng Đội Trung ương khóa VIII Tải về Chi tiết
Alternate Text 237 - CTr/HĐĐTW 30/08/2018 Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019 Tải về Chi tiết
Alternate Text 196 - CTr/HĐĐTW 24/08/2017 Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018 Tải về Chi tiết
Alternate Text 14- CT/HĐĐTW 03/02/2017 Chương trình hoạt động Nhà Thiếu nhi năm 2017 Tải về Chi tiết
Alternate Text 179 - CTr/HĐĐTW 18/08/2016 Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017 Tải về Chi tiết
Alternate Text 21/01/2016 Chương trình công tác các Cung, Nhà thiếu nhi năm 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 08/10/2015 Chương trình phối hợp giữa ngành giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text Ban hành kèm theo Chương trình năm học 14/08/2015 Trọng tâm công tác, danh mục các hoạt động, sự kiện lớn trong năm học 2015 - 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 14/08/2015 Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 - 2016 Tải về Chi tiết

Đội Ta Lớn Lên Cùng Đất Nước

Hành khúc Đội TNTP Hồ Chí Minh

Em là mầm non của Đảng

Bay vào tương lai

Bay cao tiếng hát ước mơ

Đây là nơi để các em thiếu nhi có thể chia sẻ cảm nhận của mình