Báo cáo viên của Chuyên đề là Thầy Ngô Ngọc Hoàng Vương, trưởng phòng Chính trị - tư tưởng, Sở giáo dục và đào tạo thành phố.

Qua chuyên đề đã nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kĩ năng phù hợp; trên cơ sở đó hình thành cho các em hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực, có văn hoá phù hợp với đạo lý dân tộc, với độ tuổi; đồng thời, loại bỏ những thói quen hành vi tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày.
Bên cạnh đó, thực hiện chương trình tương thân, tương ái nhằm chia sẻ những khó khăn đối với các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong nhà trường, thông qua chuyên đề này, Ban tổ chức cũng đã dành 30 suất học bổng “Tiếp sức đến trường”, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho 30 em có hoàn cảnh 

khó  

khăn

.


 
 

 

Tin, bài: Phương Trinh; hình ảnh: Nguyễn Cáp