Được sự thống nhất của Hội đồng Đội tỉnh, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Long Mỹ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vừa qua, Hội đồng đội huyện Long Mỹ phối hợp cùng Xã đoàn Vĩnh Thuận Đông vừa tiến hành lễ bàn giao công trình điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi năm 2020 tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Thuận Đông.



Để thực hiện được những công trình ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi, Hội đồng Đội huyện Long Mỹ, Xã đoàn Vĩnh Thuận Đông đã sáng tạo thiết kế những đồ chơi cho các em thiếu nhi như: hình vẽ con sâu, trái dâu tây, cò chẹp… Tổng kinh phí thực hiện là trên 10 triệu đồng được vận động từ nguồn xã hội hóa.

Đây là hoạt động góp phần tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát triển kỹ năng cho thiếu nhi, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, nâng cao ý thức và tiết kiệm, tận dụng các vật liệu để làm việc có ích, khơi gợi khả năng sáng tạo cho các em, giúp các em thiếu nhi vùng nông thôn sâu có điểm sinh hoạt vui chơi an toàn; đồng thời, thể hiện sự quan tâm của các cấp bộ Đoàn, Đội đối với các em thiếu nhi.

Thanh Tú, HĐĐ tỉnh.