Từ ngày 22 - 23/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang thành lập Đoàn giám sát do đồng chí Bùi Hữu Lộc, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh làm trưởng đoàn, các thành viên gồm đại diện các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn, đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Công an tỉnh tham gia Giám sát việc triển khai thực hiện Luật trẻ em năm 2016 tại huyện Châu Thành A và thành phố Ngã Bảy
           Nội dung giám sát: Giám sát Công tác triển khai thực hiện Luật Trẻ em của địa phương, đơn vị; Công tác đảm bảo quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em và thực hiện quyền của trẻ em trên cơ sở ý kiến, nguyện vọng của trẻ em; Công tác phòng, chống xâm hại và tai nạn, thương tích trẻ em.
          Kết quả Giám sát cho thấy, công tác lãnh chỉ đạo kịp thời thông qua các văn bản đã được ban hành nhằm thực hiện quyền trẻ em; công tác tuyên truyền được lồng ghép thực hiện thông qua các hoạt động phối hợp giữa các ngành, đơn vị; công tác tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác trẻ em được quan tâm; việc đảm bảo quyền được chăm sóc và bảo vệ cho trẻ em được đáp ứng; việc đảm bảo chính sách giáo dục, đảm bảo quyền tham gia, đảm bảo quyền vui chơi, giải trí cho trẻ em được quan tâm, đầu tư; việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thực hiện tốt (đến nay trên địa bàn không còn trẻ em lang thang, cơ nhỡ, 100% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, quan tâm…).
           Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập như: Báo cáo giám sát của các đơn vị còn thiếu nhiều minh chứng và số liệu cụ thể; công tác tuyên truyền; tình trạng trẻ em bị xâm hại và trẻ em bị tai nạn thương tích, bị tai nạn do đuối nước vẫn còn xảy ra nhiều; nguồn kinh phí được phân bổ cho lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em còn hạn chế; công tác kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Luật trẻ em chưa được tiến hành thường xuyên; việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh thông qua hệ thống các khu vui chơi, nhà văn hóa cho trẻ em còn hạn chế…
           Qua việc Đoàn giám sát của tỉnh cho thấy việc triển khai thực hiện Luật Trẻ em trên địa bàn huyện Châu Thành A và thành phố Ngã Bảy thời gian qua đã được các cấp chính quyền quan tâm, triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành theo quy định. Các cơ quan, đoàn thể liên quan đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Luật Trẻ em lồng ghép vào các hoạt động, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đơn vị, địa phương; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện, giúp cho trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và nâng cao đời sống, tinh thần cho trẻ em đạt hiệu quả cao trong thời gian tới./.
                                                                                                                                                                                            Mỹ Nương, HĐĐ tỉnh