Hậu Giang tiếp tục ra mắt Câu lạc bộ “Phổ cập dạy bơi an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước”
Thực hiện Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021; được sự thống nhất của Hội đồng Đội tỉnh Hậu Giang, ngày 04/10/2020, Hội đồng Đội huyện chỉ đạo Liên đội Tiểu học Xà Phiên 1 phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xà Phiên ra mắt Câu lạc bộ “Phổ cập dạy bơi an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước” nhằm triển khai các biện pháp như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác thông tin, truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phổ cập bơi cho trẻ em; hoạt động phòng, chống đuối nước ở trẻ em, đảm bảo thực hiện các quy định an toàn trong môi trường nước, tổ chức dạy bơi cho học sinh trong trường học nhằm phòng, chống đuối nước ở trẻ em.

Các trường học trên địa bàn huyện lồng ghép vào các tiết sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt Đoàn, Đội, các tiết học giáo dục công dân, tuyên truyền những hình ảnh, bài viết về nguyên nhân, hậu quả của đuối nước và hướng dẫn các em kỹ năng phòng, tránh. Bên cạnh đó, cần trang bị kỹ năng đảm bảo an toàn, xử lý tình huống khi bơi cho các em nhỏ như: cần phải khởi động kỹ trước khi xuống nước, xử lý sao khi bị chuột rút, gặp vùng nước xoáy, cách sơ cứu khi gặp người bị đuối nước phù hợp với lứa tuổi...Câu lạc bộ Phổ cập dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước dạy bơi cho các em vào ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, với sự tham gia của 20 em học sinh.
Đây là hoạt động thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ huyện Long Mỹ trong việc phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
 
Thanh Tú, HĐĐ tỉnh.