Vừa qua (27/8) Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm 2020 - 2021.
 

Trong đó, hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội được tổ chức ngày 27/8 với sự tham dự của 60 cán bộ phụ trách thiếu nhi và đại diện giáo viên làm tổng phụ trách Đội nòng cốt của các huyện, thị, thành phố.

 

Các học viên tham dự được tập huấn các chuyên đề về kỹ năng tư vấn tâm lý, phòng chống xâm hại trẻ em; kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đội trong trường học; Chương trình Rèn luyện Đội viên, sinh hoạt sao nhi đồng trong trường tiểu học...
 

...đồng thời ôn lại Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, các bài múa hát tập thể, dân vũ thiếu nhi, triển khai các mô hình hoạt động hiệu quả trong năm học mới.
 

 

 

 

Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội trường học năm học 2020-2021 được tổ chức nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trường học được trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu, điều hành và thiết kế các hoạt động, phong trào của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác Đội trường học.
Hội nghị cũng triển khai các giải pháp để công tác Đội trường học đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nguồn: Báo Hà Tĩnh (baohatinh.vn)