VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!
Tra cứu tài liệu
Ký hiệu Ngày Tên tài liệu Tải về
Alternate Text 21/01/2016 Chương trình công tác các Cung, Nhà thiếu nhi năm 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 21/01/2016 Báo cáo tổng kết các Cung, Nhà thiếu nhi năm 2015 Tải về Chi tiết
Alternate Text 19/01/2016 Báo cáo sơ kết học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 18/01/2016 Thông báo số 1 cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Tải về Chi tiết
Alternate Text 15/01/2016 Thông báo hội nghị giao ban sơ kết học kỳ I, năm học 2015 - 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 29/12/2015 Thông báo số II cuộc thi Chinh phục vũ môn Tải về Chi tiết
Alternate Text 16/12/2015 Kế hoạch tìm hiểu tem bưu chính năm 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 16/12/2015 Công văn xét chọn giải thưởng "Cánh én hồng" năm 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text Số 351-HD/HĐĐTW 16/12/2015 Hướng dẫn xét chọn giải thưởng Kim Đồng năm học 2015 - 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 16/12/2015 Hướng dẫn xét chọn giải thưởng Cánh én hồng năm 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text Số 351-HD/HĐĐTW 16/12/2015 Hướng dẫn xét chọn giải thưởng Kim Đồng năm học 2015 - 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 27/11/2015 Kế hoạch tổ chức cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2015 - 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 27/11/2015 Thể lệ cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2015 - 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 26/11/2015 Về việc sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I, năm học 2015 - 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 27/10/2015 Câu hỏi cuộc thi "Phòng chống bệnh tật học đường" năm 2015 Tải về Chi tiết
Alternate Text 27/10/2015 Thể lệ cuộc thi "Phòng chống bệnh tật học đường" năm 2015 Tải về Chi tiết
Alternate Text 27/10/2015 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Phòng chống bệnh tật học đường" năm 2015 Tải về Chi tiết
Alternate Text 23/10/2015 Công văn về việc tăng cường thông tin tuyên truyền trên wesite của Hội đồng Đội Trung ương Tải về Chi tiết
Alternate Text 314 - HD/HĐĐTW 22/10/2015 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh Tải về Chi tiết
Alternate Text 09/10/2015 Công văn hướng dẫn tổng kết hoạt động Nhà thiếu nhi năm 2015 Tải về Chi tiết

Đội Ta Lớn Lên Cùng Đất Nước

Hành khúc Đội TNTP Hồ Chí Minh

Em là mầm non của Đảng

Bay vào tương lai

Bay cao tiếng hát ước mơ

Đây là nơi để các em thiếu nhi có thể chia sẻ cảm nhận của mình