VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!
Tra cứu tài liệu
Ký hiệu Ngày Tên tài liệu Tải về
Alternate Text 08/10/2015 Công văn của Bộ GDĐT về triển khai các hoạt động đầu năm học 2015 - 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 08/10/2015 Chương trình phối hợp giữa ngành giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 08/10/2015 Công văn v/v báo cáo mô hình, giải pháp hay trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi Tải về Chi tiết
Alternate Text 08/10/2015 Phân bổ chỉ tiêu ngôi nhà Khăn quàng đỏ năm học 2015 - 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 08/10/2015 Công văn đề nghị đăng ký danh hiệu thi đua và chỉ tiêu thi đua năm học 2015 - 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 08/10/2015 Thống kê kết quả Cuộc thi "Chinh phục vũ môn" tuần 1 Tải về Chi tiết
Alternate Text 08/10/2015 Thông báo số 1 Cuộc thi "Chinh phục vũ môn" toàn quốc lần thứ II Tải về Chi tiết
Alternate Text 21/09/2015 Thể lệ cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ II, năm học 2015 - 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 21/09/2015 Kế hoạch cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ II, năm học 2015 - 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 15/09/2015 Thông báo về việc nợ kinh phí Kế hoạch nhỏ năm học 2014 - 2015 Tải về Chi tiết
Alternate Text 09/09/2015 Phân bổ chỉ tiêu trích nộp Kế hoạch nhỏ năm học 2015 - 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 09/09/2015 Hướng dẫn triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ năm học 2015 - 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 27/08/2015 Công văn hướng dẫn sử dụng sổ sách của Đội năm học 2015 - 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text Số 25-QĐ/HĐĐTW 21/08/2015 Nghi thức và Hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh Tải về Chi tiết
Alternate Text Số 252-CV/HĐĐTW 19/08/2015 Công văn về việc đề nghị tổng hợp kết quả công tác đào tạo cán bộ Đội TNTP Hồ Chí Minh các cấp Tải về Chi tiết
Alternate Text 250-CV/HĐĐTW 18/08/2015 Công văn về việc tham gia tổ chức Lễ Khai giảng 2015 - 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 17/08/2015 Báo cáo mô hình điểm triển khai Chương trình rèn luyện đội viên năm học 2014 - 2015 Tải về Chi tiết
Alternate Text 17/08/2015 Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 - 2015 Tải về Chi tiết
Alternate Text Ban hành kèm theo Chương trình năm học 14/08/2015 Trọng tâm công tác, danh mục các hoạt động, sự kiện lớn trong năm học 2015 - 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 232 - CV/HĐĐTW 14/08/2015 Định hướng hoạt động các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động TTN năm 2016 Tải về Chi tiết

Đội Ta Lớn Lên Cùng Đất Nước

Hành khúc Đội TNTP Hồ Chí Minh

Em là mầm non của Đảng

Bay vào tương lai

Bay cao tiếng hát ước mơ

Đây là nơi để các em thiếu nhi có thể chia sẻ cảm nhận của mình