Sau ngày khai giảng các lớp Hè 2022, các lớp đã ổn định vào hoạt động. Các em vui vẻ được gặp lại bạn bè đồng môn sau một mùa hè im vắng. Đến nay, đã có gần 1.500 em đăng ký theo học với gần 30 bộ môn năng khiếu, trong đó có 400 em học sinh năng khiếu bán trú với 6 môn năng khiếu tự chọn.  
 


Có thể là hình ảnh về 8 người, trẻ em, mọi người đang ngồi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 8 người, trẻ em, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 9 người và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng, mọi người đang chơi nhạc cụ và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 10 người, trẻ em, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 9 người, trẻ em, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Tin, ảnh: Nguyễn Cáp CTNĐN