Ngày 23/9/2017, Hội đồng Đội Trung ương triển khai các quyết định về Công tác cán bộ. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Công tác thiếu nhi, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam
 
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh khóa VII, căn cứ Công văn số 10308-CV/TWĐTN-BTC ngày 18/9/2017 của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn thông báo về công tác cán bộ, Xét yêu cầu công tác, năng lực của cán bộ và đề nghị của Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đã quyết định bổ nhiệm đồng chí Hoàng Thị Tú Anh- Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tiếp tục đảm nhiệm vai trò Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam và đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương khóa VII, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương trong thời gian 05 năm, kể từ ngày 20/9/2017.
 

Đ/c Nguyễn Long Hải - Bí thư BCH trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao các quyết định về công tác cán bộ

 
Đồng chí Hoàng Thị Tú Anh- Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tiếp tục đảm nhiệm vai trò Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam


Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương khóa VII, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đ/c Nguyễn Long Hải - Bí thư BCH trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đánh giá cao về năng lực công tác cũng như công tác tham mưu của các đồng chí trong quá trình công tác, đồng thời tin tưởng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí trên cương vị công tác của mình không ngừng trau dồi học hỏi, phát huy năng lực để làm tốt nhiệm vụ được giao.
 
Văn Khuê