Sáng ngày 01/3/2023, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội nghị Uỷ viên Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2023 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.
Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng. Cùng tham dự còn có các đồng chí Uỷ viên Hội đồng Đội tỉnh; đại diện Hội đồng Đội các huyện, thành phố.
Hội nghị được tổ chức dưới cả hai hình thức trực tiếp đối với các đồng chí Uỷ viên trên địa bàn thành phố Đà Lạt và trực tuyến với Hội đồng Đội các huyện, thành phố trên toàn tỉnh.
Tại Hội nghị, Uỷ viên Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng khoá XI đã ra mắt. Hội đồng Đội các huyện, thành phố và các đồng chí Uỷ viên Hội đồng Đội tỉnh cũng trình bày các ý kiến về thực trạng, kết quả đã đạt được và đề xuất thêm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong thời gian tới.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Diệp Mỹ Dung đã tổng kết và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của Hội đồng Đội các huyện, thành phố và các đồng chí Uỷ viên Hội đồng Đội tỉnh; đồng thời định hướng các hoạt động và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh nhà, Hội đồng huấn luyện công tác Đội tỉnh và chủ trương ra mắt Diễn đàn trẻ em tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới.