LÂM ĐỒNG CÓ 09 THIẾU NHI ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG ĐÔRÊMON
 
Vừa qua, Lâm Đồng có 09 thiếu nhi được nhận học bổng Đôrêmon do Nhà xuất bản Kim Đồng trao tặng.
Đây là những phần học bổng rất ý nghĩa, giúp động viên tinh thần các em để đạt những thành tích cao hơn nữa trong học tập.
Chúc cho các em sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực và phấn đấu để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.