Sáng ngày 22/11/2021, Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Khai mạc Lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đội năm 2021 cho các Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Đội, đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thiếu nhi, giáo viên Tổng phụ trách Đội trong toàn tỉnh. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid - 19, lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tham gia lớp tập huấn có 364 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Đội, cán bộ chuyên trách làm công tác thiếu nhi, giáo viên Tổng phụ trách Đội trong toàn tỉnh.

Nội dung của lớp tập huấn gồm các chuyên đề:Những quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với Giáo viên Tổng phụ trách Đội; Phương pháp triển khai và huấn luyện Nghi thức Đội; Hướng dẫn thể thức văn bản Đội; thống nhất thực hiện hồ sơ sổ sách của Đội; Nội dung, phương pháp triển khai chương trình Rèn luyện đội viên; tổ chức các Phong trào Đội; Hướng dẫn xây dựng chương trình, nội dung sinh hoạt liên, chi đội; thành lập Câu lạc bộ sáng tạo vì xã hội; Một số Nghi lễ của Đội; Cùng - Một số chuyên đề kỹ năng sống cho học sinh.

Ban tổ chức lớp tập huấn công chiếu bài giảng các chuyên đề trên fanpage Thiếu nhi Lâm Đồng từ ngày 22/11 - 26/11/2021. Học viên tham gia bằng cách nhấn nút “Thích” fanpage Thiếu nhi Lâm Đồng, chủ động nghiên cứu bài giảng mà Ban tổ chức đã cung cấp. Ban tổ chức sẽ đánh giá kết quả học tập, cấp giấy chứng nhận dựa trên bài thu hoạch của mỗi học viên.