Thc hin chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; chào mng k nim 93 năm Ngày thành lp Đảng Cng sn Vit Nam (03/02/1930 – 03/02/2023); nhm mc đích phát hin và bi dưỡng nhng nhân t mi trong phong trào văn ngh ca hc sinh trên địa bàn thành ph; chào mng Xuân Quý Mão năm 2023; Thành Đoàn Đà Nng – S Giáo dc & Đào to thành ph t chc Liên hoan văn ngh thiếu nhi “Mng Đảng – Đón Xuân” năm 2023 chào mng k nim 93 năm ngày thành lp Đảng Cng sn Vit Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) vi ch đề “Mng xuân quê hương – Mng Đảng quang vinh” dành cho các trường mm non, liên đội tiu hc và trung hc cơ s trên địa bàn thành ph vào ngày 10 và 11/01/2023 ti Cung Thiếu nhi Đà Nng.
Chương trình văn ngh là mt trong nhng hot động thiết thc, ý nghĩa, to không khí vui tươi phn khi dành cho hc sinh các trường mm non, tiu hc và trung hc cơ s trên địa bàn thành ph Đà Nng. Chương trình được chia làm 3 bng d thi: Bng A dành cho khi mm non, bng B dành cho các Liên đội tiu hc, bng C dành cho các Liên đội khi trung hc cơ s. Vi ni dung ca ngi v Đảng, Bác H, tình yêu quê hương, đất nước, cha m, bn bè, trường lp, mùa xuân.., các tiết mc đảm bo phù hp vi la tui. Chương trình văn ngh vi s tham gia ca 109 tiết mc mang đến trong 2 ngày Liên hoan là các tiết mc hát, múa, nhy… vi s chun b chu đáo v ni dung cũng như trang phc, được dàn dng công phu, nhiu ni dung đặc sc. Chương trình to sân chơi b ích cho các em hc sinh, thúc đẩy s phát trin v phong trào văn hoá văn ngh trong trường hc.
Phát biu vi chương trình, đồng chí Nguyn Nhn – Phó Ch tch Hi đồng Đội thành ph cho biết: “Sau hơn hai năm phi ch động thay đổi các phương thc t chc để phù hp vi các yêu cu phòng, chng dch bnh trên địa bàn thành ph, Thành Đoàn – Hi đồng Đội – Cung Thiếu nhi và S Giáo dc và Đào to thành ph đã li được cùng nhau phi hp t chc mt chương trình Liên hoan văn ngh thiếu nhi cp thành ph. Chương trình Liên hoan văn ngh thiếu nhi “Mng Đảng – Đón Xuân” là mt sân chơi giao lưu, tìm kiếm, định hướng nhng nhân t mi nhm h tr các em phát trin năng khiếu, s thích, ước mơ, tr thành nhng ht nhân phát trin các hot động văn hóa văn ngh thiếu nhi trên địa bàn thành ph và giao lưu vi các đơn v bn. Cùng vi s đồng hành ca S Giáo dc & Đào to thành ph Đà Nng, Ban Thường v Thành Đoàn s t chc được nhiu hơn na các hot động nhm, giáo dc, động viên các em thi đua hc tp tt, phn đấu thành con ngoan, trò gii, cháu ngoan Bác H”.

Đ/c
Nguyn Nhn – Phó Ch tch Hi đồng Đội thành phố phát biểu khai mạc tại chương trình

Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng