Ngày 26/5, tại Trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn, đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn chủ trì hội nghị về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thái An, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.

Đồng chí Lê Quốc Phong trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn cho đồng chí Nguyễn Thái An(bên trái)

Tập thể lãnh đạo Ban Công tác Thiếu nhi Trung Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tặng qua chúc mừng đồng chí Nguyễn Thái An