Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/HĐĐ ngày 24/6/2021 của Hội đồng Đội tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non tìm hiểu Luật Trẻ em năm 2021.
Ngày 16/7/2021 Hội đồng Đội tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức chấm điểm video, clip của các đơn vị tham gia Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non tìm hiểu Luật trẻ em năm 2021, trong đó có nhiều video, clip được đầu tư dàn dựng công phu và phù hợp với quy định của ban tổ chức.
Ban giám khảo tổ chức chấm điểm video, clip của các Đội thi          
 Ban giám khảo tổ chức chấm điểm video, clip của các đội tham gia dự thi 

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Luật Trẻ em năm 2016; nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn, Đội, các em thiếu nhi và toàn xã hội về các quyền, bổn phận của trẻ em, trau dồi kỹ năng, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền tại cấp bộ Đoàn, Đội tại cơ sở.

Dưới đây là một số hình ảnh trích từ video, clip của các đội tuyên truyền tham gia dự thi: 

   

Đinh Thoa - HĐĐ Tỉnh