Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Hà - Bí thư Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội TƯ cùng 61 tổng phụ trách xuất sắc trên 63 tỉnh thành trong cả nước.

Giải thưởng “Cánh én hồng” là phần thưởng cao quý của Hội đồng Đội Trung ương nhằm tuyên dương, khen thưởng những Giáo viên – tổng phụ trách Đội có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác Đội xuất sắc trên khắp cả nước, góp phần động viên, cổ vũ, tạo động lực để đội ngũ Giáo viên – Tổng phụ trách Đội tiếp tục phấn đấu rèn luyện vươn lên và trưởng thành.


Năm 2013 này, cả nước có 61 Giáo viên – Tổng phụ trách Đội đại diện cho 63 tỉnh thành, thành phố được đề cử xét trao giải thưởng “Cánh én hồng”. Trên cơ sở bao gồm hồ sơ báo cáo thành tích sáng kiến kinh nghiệm, mô hình hoạt động thức tiễn tại cơ sở, Hội đồng bình chọn đã đã lựa chọn, bình xét và quyết định trao giải thưởng “Cánh én hồng” lần thứ ba năm 2013 cho 10 Giáo viên – tổng phụ trách Đội có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào Đội và phong trào thiếu nhi, có nhiều sáng kiến, mô hình hoạt động phong phú và hiệu quả, thiết thực được các cấp, ngành đánh giá cao.