Thiết thực chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An hướng dẫn, chỉ đạo thành lập 10 Câu lạc bộ “Sáng tạo vì xã hội” điểm trong toàn tỉnh.
Câu lạc bộ sáng tạo vì xã hội là mô hình mới được Hội đồng Đội Trung ương phối hợp triển khai thí điểm trong năm học 2020 – 2021 tại 3 tỉnh trong đó có Nghệ An. 10 Câu lạc bộ được thành lập tại 8 huyện, với 8 Câu lạc bộ trong trường học và 2 Câu lạc bộ trên địa bàn dân cư. Mỗi Câu lạc bộ gồm 30 – 40 thành viên là các em học sinh chủ yếu từ 13 – 15 tuổi.

Các CLB "Sáng tạo vì xã hội" ra mắt
Mục tiêu của chương trình nhằm trang bị các kỹ năng cần thiết ở thế kỉ 21, tăng sự tự tin, năng lực đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự tham gia thực chất của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Các thành viên CLB được hướng dẫn triển khai các ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng
Các thành viên trong Câu lạc bộ dưới sự hướng dẫn của điều phối viên sẽ cùng nhau quan sát, tìm ra những vấn đề trong cuộc sống, trong trường học như bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phương pháp học tốt các môn học,… từ đó đưa ra những ý tưởng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trên. Với những hình thức thực hiện từ phỏng vấn người dùng, tìm giải pháp, tạo mẫu thử đến thuyết trình ý tưởng dự án... thông qua 12 buổi sinh hoạt (với 10 module), tất cả đều do các em học sinh thực hiện.

Qua đó, các em học sinh sẽ học được cách xác định, thiết kế và thực hiện các giải pháp cho các vấn đề của xã hội, thể hiện sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm của thiếu nhi đối với các vấn đề xã hội, tạo ra những tác động tích cực cho chính bản thân và cộng đồng.

Thành viên CLB thuyết trình các ý tưởng 
Câu lạc bộ “Sáng tạo vì xã hội” là mô hình sẽ giúp các em học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiểu vai trò của mình trong việc tạo ra các tác động xã hội tích cực và hành động để giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo.
Quỳnh Anh.