Vừa qua, Hội đồng Đội thành phố Sóc Trăng nhận được thông tin em Cao Nguyễn Bạch Dương - đội viên liên đội Tiểu học Mạc Đĩnh Chi và em Trương Tấn Phát - đội viên liên đội THCS lê Quý Đôn, thành phố Sóc Trăng đã sử dụng tiền tiết kiệm từ bỏ ống heo đất để ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Sóc Trăng.

em Cao Nguyễn Bạch Dương - đội viên liên đội Tiểu học Mạc Đĩnh Chi


em Trương Tấn Phát - đội viên liên đội THCS lê Quý Đôn
 
Hội đồng Đội thành phố rất trân trọng và biểu dương hành động ý nghĩa và thực hiện xuất sắc lời dạy của Bác Hồ đối với thiếu niên nhi đồng "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình", để những nghĩa cử cao đẹp, tinh thần nhân ái tiếp tục lan tỏa khắp cộng đồng.
 
                                                                                                                                              BAN TTNTH TỈNH ĐOÀN