1. Mục đích ý nghĩa, yêu cầu:
- Góp phần rèn luyện kỹ năng chạy, nhảy, đuổi bắt nhanh, tập luyện sự dài hơi, bền sức… cho người chơi.
- Tạo không khí vui chơi sôi nổi, đoàn kết, tinh thần tập thể, tôn trọng kỷ luật.
2. Số lượng, đội hình, địa điểm chơi:
- Số lượng người chơi khoảng 8 – 10 người, nếu nhiều người chơi có thể chia thành nhiều nhóm chơi.
- Địa điểm chơi rộng rãi, sạch sẽ, bằng phẳng.
3. Hướng dẫn cách chơi:
- Chuẩn bị chơi:
+ Kẻ hai vạch giữa sân làm giới hạn.
+ Từng đôi người chơi một “Oẳn tù tỳ”, người thắng đứng về một bên (đội 1), người thua đứng về một bên (đội 2).
+ Từng bên đứng về một phía bên vạch giới hạn của mình.
- Bắt đầu chơi: Khi nghe hiệu lệnh bắt đầu, người chơi của bên thắng đi trước, vừa đi vừa kêu “u, u…) liên tục, vừa cố chạy sang bên kia vạch giới hạn để đập vào một bạn phía đội bạn rồi quay về. Nếu bị đứt tiếng “u” trên sân là bị bắt, bạn nào bị đập coi như là bị chết, nếu đập được bạn nhưng bị các bạn khác giữ lại đến tắt hơi cũng là bị chết.
- Đội thắng (đội 1) có người chơi đi trước và người chơi đó bị bắt hoặc bị chết thì đến lượt người chơi đội thua (đội 2) đi, nếu người chơi đội thua (đội 2) bị bắt… thì lại đến lượt đội thắng (đội 1) đi. Trò chơi cứ thế tiếp tục, cho đến khi bên nào có nhiều người bắt, bị chết hoặc chết hết là bị thua.
4. Luật chơi:
- Số người chơi của hai bên phải bằng nhau.
- Nếu người chơi qua sân của đội bạn bị giữ lại nhưng chưa đứt tiếng u thì cố gắng chạy trở lại qua vạch giới hạn quy định thì không bị bắt.
- Nếu chạy sang sân đội bạn, đập được vào những người chơi rồi chạy về bên mình mà không bị đứt tiếng (hơi) u thì tất cả những người chơi nào của đội bạn bị đập đều bị bắt giam, sang đứng ở vạch đối phương chờ người đến cứu. Những bạn bị “bắt giam” mà được đồng đội mình sang đập được vào người thì coi như được cứu, được chạy về bên đội mình để tiếp tục chơi.
Người chơi bị “bắt giam” phải đứng sau lưng đối phương, cố thò tay ra ngoài để đồng đội mình chạm được tay vào để được giải cứu, các “tù binh” nắm chặt tay nhau, chỉ cần một người được đồng đội chạm vào là cả dây được cứu thoát.