1. Mục đích ý nghĩa, yêu cầu:
- Rèn luyện sức khỏe cho người chơi bằng những hoạt động của tay chân kết hợp với óc mưu trí, dũng cảm; sự nhanh nhẹn và khôn khéo bảo vệ bản thân mình nếu có những tình huống bất trắc xảy ra trong cuộc sống… cho người chơi.
- Tạo không khí vui chơi sôi nổi, đoàn kết.
2. Số lượng, đội hình, địa điểm chơi:
- Số lượng người chơi khoảng 4 – 5 bạn, nếu nhiều người chơi có thể chia thành nhiều nhóm chơi.
- Địa điểm chơi rộng rãi, sạch sẽ, bằng phẳng.
3. Hướng dẫn cách chơi:
- Chuẩn bị chơi:
+ Trên sân vẽ một vòng tròn đường kính khoảng 2m, ở giữa để những hòn đá cuội tròn giả làm quả trứng gà.
+ Một bạn giả làm con gà mái, ngồi chính giữa vòng tròn trong dáng chồm hổm, hai tay chống xuống đất giống động tác gà đang ấp trứng
+ Các người chơi còn lại giả làm chuột chạy xung quanh vòng tròn, miệng kêu “chit, chít”.
- Bắt đầu chơi:
+ Khi nghe hiệu lệnh chơi: Các con chuột tìm cách đoạt lấy bằng được các quả trứng bằng cách chạy chỗ này, chỗ khác dụ con gà rời ở trứng. Còn con gà thì cố gắng bảo vệ các quả trứng của mình bằng cách xòe hai tay ra như vỗ cánh, phồng mang, miệng kêu “Cục ta cục tác” hoặc “độc ác, độc ác”, hai tay chống xuống đất, hai chân đá phía trước (không được đá hậu) để đá mấy con chuột xông vào tha (lấy trộm) các quả trứng.
4. Luật chơi:
- Chuột và gà chỉ được chơi trong vòng tròn quy định.
- Bạn nào (con chuột) bị con gà vỗ cánh trúng hoặc bị đá phải thì bị thua, phải vào thế chỗ bạn làm gà. Nếu gà để bị mất hết số trứng, phải cõng các con chuột chạy một vòng quanh vòng tròn.