TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾU NHI VIỆT NAM
 
Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam là đơn vị trực thuộc Hội đồng Đội Trung ương được thành lập theo Quyết định số 01 QĐ/HĐĐTW ngày 14/01/2012. Trụ sở của Trung tâm đặt tại tầng 7, nhà 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
1. Chức năng, nhiệm vụ
- Tư vấn, hướng dẫn cơ sở triển khai các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.
- Hỗ trợ thiếu nhi trong học tập, bồi dưỡng năng khiếu và phát triển kỹ năng.
- Tổ chức các khoá huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, phụ trách Đội trong và ngoài nhà trường.
- Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế thiếu nhi.
- Tổ chức sự kiện, cung cấp các dịch vụ phục vụ hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.
2. Các hoạt động chính
2.1. Tư vấn hoạt động và huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội.
- Thường trực Hội đồng Huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cấp Trung ương.
- Nghiên cứu, biên soạn các tài liệu kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội.
- Tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho lực lượng phụ trách và cán bộ chỉ huy Đội.
- Tư vấn, hỗ trợ xây dựng hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm.
2.2. Giao lưu, hợp tác quốc tế thiếu nhi.
- Tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với thiếu nhi các nước trong khu vực và trên thế giới.
- Tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, mô hình hoạt động giữa phụ trách thiếu nhi Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.
- Khai thác các dự án, hợp tác quốc tế trên các nội dung, lĩnh vực liên quan đến thiếu nhi.
2.3. Tổ chức sự kiện, truyền thông và cung cấp dịch vụ.
- Tổ chức các sự kiện, sân chơi phát triển trí tuệ, lễ hội, triển lãm, các cuộc thi, liên hoan, gặp mặt cho thiếu nhi và phụ trách theo từng chuyên đề.
- Tổ chức trại hè, trại sáng tác, học kỳ trong quân đội cho thiếu nhi.
- Thực hiện các hoạt động truyền thông, triển khai một số dự án, chương trình mục tiêu quốc gia gắn với hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.
- Cung cấp các dịch vụ phục vụ hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.