Vào lúc 10h ngày 05/05//2021, em Nguyễn Đắc Nam, học sinh lớp 8C, trường THCS Lãng Ngâm trên đường đi học về đến dốc đê thôn An Quang nhặt được một chiếc ví. Sau khi kiểm tra, thấy bên trong có số tiền khá lớn 4.850.000đ (bốn triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn) và 2 căn cước công dân mang tên Hoàng Hữu Trường và Nguyễn Thị Châu Loan. Buổi chiều đi học em Nam đã mang nộp cho thầy Tổng phụ trách Đội của trường. Sáng ngày 6 tháng 5 năm 2021, dưới sự chứng kiến của Ban giám hiệu nhà trường, đại diện công an xã Lãng Ngâm, đại diện gia đình và em Nguyễn Đắc Nam đã bàn giao tài sản cho người mất là anh Hoàng Hữu Trường. Đây là một hành động tiêu biểu về lòng trung thực, một tấm gương điển hình về đạo đức nhặt được của rơi, trả lại người mất cần được tuyên dương, nhân rộng.
   Em Nguyễn Đắc Nam là học sinh giỏi, ý thức đạo đức tốt, được nuôi dưỡng trong một gia đình nền nếp cơ bản, được học tập dưới mái trường nhân ái, thân thiện. Hành động của em là tấm gương sáng, một bông hoa việc tốt trong vườn hoa Nghìn việc tốt của thiếu nhi Bắc Ninh.