Từ ngày 06 - 15/02/2023 Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo các cấp bộ Đội trong tỉnh đồng loạt tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng hy sinh nhằm giáo dục đội viên, thiếu niên, nhi đồng về lòng yêu nước, sự hy sinh anh dũng và những đóng góp của Anh hùng Kim Đồng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.Các liên đội tổ chức sinh hoạt chi đội, sao nhi đồng theo chủ điểm “Noi gương Anh hùng Kim Đồng - Thiếu nhi Việt Nam tiếp bước"
Theo đó, các cấp bộ Đội đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền bộ Infographic và video clip về tiểu sử anh hùng liệt sỹ Kim Đồng thông qua nền tảng mạng xã hội tại các trang Fanpage, bản tin, các nhóm, câu lạc bộ trong trường học.
100% liên đội tổ chức sinh hoạt chi đội, sao nhi đồng theo chủ điểm “Noi gương Anh hùng Kim Đồng - Thiếu nhi Việt Nam tiếp bước", hướng dẫn các em tìm hiểu về tiểu sử anh hùng liệt sỹ Kim Đồng – Người đội trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh và tuyên truyền về tiểu sử 5 đội viên đầu tiên; Phát thanh măng non tuyên truyền về lòng yêu nước, sự hy sinh anh dũng với tinh thần “Tuổi nhỏ chí lớn" của thế hệ thiếu nhi Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc; tổ chức các trò chơi nhỏ tìm hiểu về truyền thống lịch sử Đội – 05 đội viên đầu tiên; kết nạp đội viên mới – lớp đội viên mang tên Kim Đồng…Thu hút được hơn 6.000 lượt đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia và kết nạp 350 em đội viên mới.

Liên đội trường TH Võ Trường Toản thực hiện buổi phát thanh măng non tuyên truyền về tiểu sử anh hùng liệt sỹ Kim Đồng – Người đội trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh


Trao thưởng cho thiếu nhi khi tham gia các trò chơi tìm hiểu về truyền thống lịch sử Đội – 05 đội viên đầu tiên


Liên đội trường TH Nguyễn Đình Chiểu tổ chức lễ kết nạp đội viên mới
Qua các hoạt động, giúp các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng hiểu thêm về lịch sử hào hùng của các anh hùng thiếu niên dân tộc để các em không ngừng nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh./.
Ảnh: Từ cơ sở
Tin: Ngọc Thảo
Hội đồng Đội tỉnh Cà Mau