THÔNG BÁO SỐ 2
Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc
Lần thứ VIII - năm 2015

            Kính gửi:  - Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố;
                             - Ban Thường vụ Đoàn các đơn vị trực thuộc
"Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VIII - 2015" chính thức được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội và Tỉnh Nghệ An, thời gian từ ngày 10/6 đến hết ngày 13/6/2015 (Các đoàn tập trung từ 09h00 ngày 10/6 và sáng 14/6 trở về địa phương). Để chuẩn bị tốt cho Đại hội, Hội đồng Đội Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố và Đoàn trực thuộc triển khai, thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau:
1 - Tính đến thời điểm này, đã có hơn 40 đơn vị gửi hồ sơ đại biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ về Trung ương. Đơn vị nào chưa gửi hồ sơ (theo mẫu của Hội đồng Đội Trung ương đã hướng dẫn, gửi kèm Thông báo số 1), đề nghị hoàn thành gấp và gửi phát nhanh về Hội đồng Đội Trung ương để đảm bảo công tác tổ chức và tuyên truyền của Đại hội (Lưu ý: ghi rõ địa chỉ trường, lớp). Nếu gửi muộn sau 20/5 Ban Tổ chức sẽ không kịp làm thẻ đại biểu, in kỷ yếu và không có thành tích của đơn vị, cá nhân các đại biểu trong bản thành tích chung của Đại hội.
- Các địa phương, đơn vị lựa chọn và cử đại biểu là Cháu ngoan Bác Hồ và phụ trách đoàn nhất thiết phải theo sự phân bổ chỉ tiêu của Hội đồng Đội Trung ương (đã phân bổ cụ thể trong thông báo số 1). Yêu cầu đúng số lượng và tiêu chuẩn đại biểu. Ban Tổ chức Đại hội không giải quyết các trường hợp đại biểu vượt quá chỉ tiêu phân bổ.
2 - Hội đồng Đội Trung ương đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố giới thiệu và gửi email một gương đại biểu tiêu biểu nhất trong đoàn đại biểu của đơn vị mình trước ngày 18/5/2015 để kịp lựa chọn xây dựng phóng sự tuyên truyền trước và trong Đại hội...