VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!
Tra cứu tài liệu
Ký hiệu Ngày Tên tài liệu Tải về
Alternate Text 22/06/2020 Danh sách 130 em thi Chung kết trực tuyến khối THCS Tải về Chi tiết
Alternate Text 14/05/2020 Danh sách các thí sinh đạt giải chủ đề 5, cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến đã thẩm định Tải về Chi tiết
Alternate Text 14/05/2020 Danh sách các thí sinh đạt giải chủ đề 4, cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến đã thẩm định Tải về Chi tiết
Alternate Text 14/05/2020 Danh sách các thí sinh đạt giải chủ đề 3, cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến đã thẩm định Tải về Chi tiết
Alternate Text 14/05/2020 Danh sách các thí sinh đạt giải chủ đề 2, cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến đã thẩm định Tải về Chi tiết
Alternate Text 14/05/2020 Danh sách các thí sinh đạt giải chủ đề 1, cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến đã thẩm định Tải về Chi tiết
Alternate Text 04/05/2020 Tổng hợp các tỉnh tham gia cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ Tải về Chi tiết
Alternate Text 29/04/2020 Danh sách các em thiếu nhi đạt giải vòng chung kết sân chơi Tài năng Anh ngữ Việt Nam Tải về Chi tiết
Alternate Text 16/04/2020 Đề cương sinh hoạt chuyên đề "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ" Tải về Chi tiết
Alternate Text 23/03/2020 Kết quả chủ đề 6, cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến Tải về Chi tiết
Alternate Text 23/03/2020 Kết quả chủ đề 5, cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến Tải về Chi tiết
Alternate Text 23/03/2020 Kết quả chủ đề 3, cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến Tải về Chi tiết
Alternate Text 23/03/2020 Kết quả chủ đề 4, cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến Tải về Chi tiết
Alternate Text 23/03/2020 Kết quả chủ đề 2, cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến Tải về Chi tiết
Alternate Text 23/03/2020 Kết quả chủ đề 1, vòng loại cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến Tải về Chi tiết
Alternate Text 30/08/2019 Phụ lục Chương trình Công tác Đội năm học 2019 - 2020 Tải về Chi tiết
Alternate Text 22/05/2019 Phụ lục số liệu tổng kết năm học 2018 - 2019 Tải về Chi tiết
Alternate Text 30/08/2018 Thể lệ cuộc thi Đọc sách vì tương lai Tải về Chi tiết
Alternate Text 20/08/2018 Danh sách các đội viên nhận Giải thưởng Kim Đồng năm học 2017 - 2018 Tải về Chi tiết
Alternate Text 03/08/2018 Hướng dẫn thể lệ thi (Bổ sung 03/8/2018) Tải về Chi tiết

Đội Ta Lớn Lên Cùng Đất Nước

Hành khúc Đội TNTP Hồ Chí Minh

Em là mầm non của Đảng

Bay vào tương lai

Bay cao tiếng hát ước mơ

Đây là nơi để các em thiếu nhi có thể chia sẻ cảm nhận của mình