Trong 02 ngày 10-11/9/2020, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Bắc Giang và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Phụ trách Đội Trần Quốc Toản, tập huấn Công tác Đội và Phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021.
          * Câu lạc bộ Tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Bắc Giang được quyết định thành lập ngày 08/9/2020 gồm 15 thành viên đại diện các ngành Tỉnh đoàn Thanh niên, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Bắc Giang được thành lập với mục đích giúp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, cụ thể như: Tư vấn về nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội trong tham gia, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của trẻ em trên toàn tỉnh; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, mô hình hỗ trợ trẻ em; tư vấn phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của trẻ em; Lên tiếng bảo vệ trẻ em trước các vụ việc xâm hại quyền trẻ em được dư luận xã hội quan tâm theo yêu cầu của tổ chức Đoàn, Đội; Tư vấn cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hướng dẫn, định hướng nội dung hoạt động của Câu lạc bộ. Đề xuất cách thức tham gia của tổ chức Đoàn, Đội với các vụ việc thấy cần thiết phải lên tiếng nhằm tạo sự đồng thuận, tiếng nói chung của tổ chức Đoàn, Đội trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của trẻ em; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong công tác bảo vệ trẻ em. Sáng ngày 11-9, Ngay sau buổi ra mắt, Câu lạc bộ đã tổ chức tập huấn cho 50 cán bộ Đoàn, Đội cấp xã, giáo viên làm tổng phụ trách Đội chuyên đề “Nghiệp vụ báo cáo viên về phòng chống xâm hại trẻ em và xử lý các vụ việc liên quan đến trẻ em”.
(CLB Tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Bắc Giang tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên về phòng chống xâm hại trẻ em và xử lý các vụ việc liên quan đến trẻ em)
          * Trong 02 ngày, từ ngày 10-11/9/2020, Câu lạc bộ Phụ trách Đội Trần Quốc Toản tỉnh Bắc Giang đã trực tiếp truyền đạt và hỗ trợ Ban Tổ chức Hội nghị thực hiện 04 chuyên đề của Hội nghị tập huấn Công tác Đội và Phong trào thiếu nhi tỉnh Bắc Giang năm học 2020-2021 gồm: Chuyên đề 1“Thực hiện 07 yêu cầu đội viên”, Chuyên đề 2 “Kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em”, Chuyên đề 3 “Dân vũ học đường bài nhảy cộng đồng “Việt Nam tái chế”, Chuyên đề 4 “Thiết kế các poster, video tuyên truyền trên mạng xã hội, cách lập và sử dụng googledoc”.

(Tập huấn chuyên đề “Thực hiện 07 yêu cầu đội viên”)
        Câu lạc bộ Phụ trách Đội Trần Quốc Toản tỉnh Bắc Giang được thành lập từ năm 2017 gồm 58 thành viên, duy trì hoạt động, sinh hoạt hằng quý, thường xuyên đóng góp ý kiến, tham mưu cho Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm học. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ còn góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng Đội tại cơ sở, hằng năm thực hiện giúp đỡ, hỗ trợ Hội đồng Đội các cấp tổ chức trên 10 hoạt động tập trung tại mỗi huyện, thành phố như tập huấn công tác Đội, tổ chức Trại hè, hội diễn, hội thi, Đại hội Liên đội, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ…
Kim Anh