Ngày 02/11/2022, Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc Hội nghị tập huấn công tác Đội và phong trào thiếu nhi dành cho 230 cán bộ phụ trách Đội, giáo viên Tổng phụ trách Đội tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và trên địa bàn thành phố.
 

 

 

 

 
     Hội nghị tập huấn công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố Cần Thơ năm học 2022 – 2023 được diễn ra từ ngày 02/11/2022 đến ngày 04/11/2022. Chương trình tập huấn bám sát chương trình công tác Đội với các kỹ năng cần thiết như: Tập huấn Luật trẻ em năm 2016, nâng cao quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ; hướng dẫn triển khai chương trình rèn luyện Đội viên giai đoạn 2018 – 2022; Tập huấn kỹ năng tổ chức hoạt động, sinh hoạt tập thể theo quy định; Nghi thức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh;… Các nội dung được truyền tải từ các đồng chí từ Hội đồng Đội Trung ương, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, các đồng chí là chuyên gia trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

 
          Việc tổ chức tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, trọng tâm các kỹ năng thực hành công tác Đội cho lực lượng giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trên toàn thành phố; tạo điều kiện để cán bộ phụ trách Đội, giáo viên Tổng phụ trách Đội giao lưu, học tập, trao đổi mô hình, kinh nghiệm góp phần xây dựng tổ chức Đội và phong trào thiếu nhi của đơn vị ngày càng phát triển./.
Tin, bài: VP HĐĐTP