VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!
Tra cứu tài liệu
Ký hiệu Ngày Tên tài liệu Tải về
Alternate Text 19/05/2021 Phụ lục một số minh chứng phục vụ đánh giá công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021 Tải về Chi tiết
Alternate Text 19/05/2021 Phụ lục số liệu tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021 Tải về Chi tiết
Alternate Text 19/05/2021 Đề cương báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021 Tải về Chi tiết
Alternate Text Số:7125 - CV/TWĐTN-CTTN 14/05/2021 v/v dừng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh cấp trung ương Tải về Chi tiết
Alternate Text Số: 127 - CV/HĐĐTW 07/05/2021 v/v giới thiệu bộ ấn phẩm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTPN Hồ Chí Minh Tải về Chi tiết
Alternate Text Số: 71 - CV/HĐĐTW 14/04/2021 v/v viết bài tham luận Tọa đàm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh Tải về Chi tiết
Alternate Text Số:6930 - CV/TWĐTN-CTTN 09/04/2021 vv thực hiện Công trình Vì đàn em thân yêu kỷ niệm 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh Tải về Chi tiết
Alternate Text Số: 66 - CV/HĐĐTW 08/04/2021 v/v chọn cử đại biểu thiếu nhi dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh Tải về Chi tiết
Alternate Text Số: 64 - CV/HĐĐTW 08/04/2021 vv tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh Tải về Chi tiết
Alternate Text Số: 61 - CV/HĐĐTW 06/04/2021 v/v hướng dẫn khen thưởng nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh Tải về Chi tiết
Alternate Text Số:50 - KH/HĐĐTW 30/03/2021 Kế hoạch cuộc thi Mizuiku cùng thiếu nhi xây dựng sân chơi tái chế Tải về Chi tiết
Alternate Text Số 358-KH/TWĐTN-CTTN 09/03/2021 "Cuộc thi Sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi" chào mừng 80 năm Ngày thành Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021) Tải về Chi tiết
Alternate Text Số: 37 - CV/HĐĐTW 08/03/2021 v/v tổ chức điểm Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn" Tải về Chi tiết
Alternate Text Số:36 - KH/HĐĐTW 05/03/2021 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Khăn quàng thắm mãi vai em" chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh Tải về Chi tiết
Alternate Text Số: 32 - CV/HĐĐTW 03/03/2021 v/v tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn" Tải về Chi tiết
Alternate Text Số:31 - TB/HĐĐTW 03/03/2021 Thông báo v/v cấp phát khăn quàng đỏ năm 2020 Tải về Chi tiết
Alternate Text 22/02/2021 Lịch tuần Tải về Chi tiết
Alternate Text Số 28-KH/HĐĐTW 19/02/2021 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Nhà sử học nhỏ tuổi" năm 2021 với chủ đề "Đoàn - Đội trong em" Tải về Chi tiết
Alternate Text 28-KH/HĐĐTW 19/02/2021 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Nhà sử học nhỏ tuổi năm 2021 với chủ đề “Đoàn - Đội trong em” Tải về Chi tiết
Alternate Text Số 27-BC/HĐĐTW 05/02/2021 Báo cáo kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I, năm học 2020 - 2021 Tải về Chi tiết

Đội Ta Lớn Lên Cùng Đất Nước

Hành khúc Đội TNTP Hồ Chí Minh

Em là mầm non của Đảng

Bay vào tương lai

Bay cao tiếng hát ước mơ

Đây là nơi để các em thiếu nhi có thể chia sẻ cảm nhận của mình