Với mục đích tuyên truyền sâu rộng Luật trẻ em đến các gia đình, cộng đồng và đặc biệt là các trẻ em, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh xây dựng chương trình truyền thông “Radio Luật trẻ em”. Chương trình gồm 7 số, mỗi số là một Chương trong Luật trẻ em 2016, chương trình sẽ được phát tại chương trình “phát thanh măng non” của các liên đội, “phát thanh thanh niên” của Đoàn các xã, phường, thị trấn và đăng tải trên fanpage Thiếu nhi Bắc Giang.
 

Chuyên gia tư vấn Luật Tú Oanh thực hiện số đầu tiên của chương trình
 
Đây là một nội dung sáng tạo trong công tác tuyên truyền của Hội đồng Đội tỉnh, giúp các em thiếu nhi tiếp cận dễ hơn, hiểu rõ hơn về Luật trẻ em năm 2016; quyền, và nghĩa vụ của trẻ em; đồng thời giúp các bậc phu huynh nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Ngân Hoa - Ban CTĐ&PTTN Tỉnh đoàn Bắc Giang