Chiều ngày 11/7/2022, tại trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ - tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Huấn luyện Trung ương phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai mạc Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2022 khu vực phía Bắc.
Đây là năm thứ IX Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Huấn luyện Trung ương tổ chức Trại Huấn luyện Kim Đồng nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác, giúp cán bộ phụ trách Đội giỏi lý luận, thạo kỹ năng, góp phần tham mưu, triển khai có hiệu quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi; đồng thời từng bước chuẩn hoá đội ngũ huấn luyện viên các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.
Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2022 khu vực phía Bắc có 107 trại sinh là thành viên Hội đồng Huấn luyện cấp tỉnh, cán bộ chuyên trách Ban Thiếu nhi Trường học các tỉnh, thành Đoàn, cán bộ chuyên trách phụ trách công tác Đội cấp huyện trở lên, giáo viên kỹ năng các trường Đoàn, trường Đội, trung tâm huấn luyện cán bộ, nhà thiếu nhi của các tỉnh, thành phố, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đang công tác tại các liên đội trường học trong cả nước.
Chương trình huấn luyện được thiết kế theo yêu cầu của định chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành theo cơ cấu 5 nhóm nội dung: Nghiệp vụ công tác Đội, Nghi thức Đội, Kỹ năng hoạt động Đội, Nghiệp vụ công tác huấn luyện và Hoạt động trại.
Theo Kế hoạch, Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2022 - Khu vực miền Bắc sẽ được tổ chức từ ngày 11/7 đến ngày 17/7/2022 và Hội đồng Huấn luyện Trung ương sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá công nhận cho các trại sinh đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương.