Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị thành lập Đoàn công tác liên ngành tiến hành tổ chức kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại 06 Liên đội trên địa bàn huyện Vĩnh Linh và thị xã Quảng Trị.

Qua nghe báo cáo, Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong thời gian vừa qua; chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các đơn vị để kịp thời điều chỉnh và bổ sung nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đề nghị trong thời gian tới các đơn vị cần bám sát chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, Chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và Sở Giáo dục và Đào tạo, tham mưu các chỉ tiêu trọng tâm trong phong trào Đội theo thang điểm đánh giá thi đua năm học 2023 - 2024. Chú trọng triển khai các phong trào Đội phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, đặc biệt quan tâm đến các ứng dụng “Làm việc tốt”, “Hướng nghiệp” và chương trình “Rèn luyện đội viên” cho các em đội viên, thiếu nhi. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, Ban Giám hiệu trong triển khai công tác Đội, chủ động phối hợp với các tổ chuyên môn và các bộ phận trong nhà trường để triển khai tổ chức các hoạt động có chiều sâu, tạo điểm nhấn. Tiếp tục duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ “Khởi nghiệp, hướng nghiệp”, “Quyền Trẻ em” và các câu lạc bộ khác trong nhà trường. Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ sao nhi đồng, nghi thức Đội và tham gia sôi nổi các cuộc thi do cấp trên chỉ đạo; Yêu cầu Hội đồng Đội cấp xã chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu chỉ đạo các Liên đội trong triển khai tổ chức các hoạt động. 


Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra