* Huyện đoàn Tiên Phước:

Với mục đích tuyển chọn, công nhận và tuyên dương giáo viên làm Tổng phụ trách (TPT) Đội đạt danh hiệu giáo viên làm TPT Đội giỏi, tạo điều kiện để giáo viên làm TPT Đội thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học; lựa chọn giáo viên tham gia Hội thi “Giáo viên làm TPT Đội giỏi” cấp tỉnh; góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên làm TPT Đội rèn luyện, tự học và sáng tạo. Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo, BTV Huyện đoàn Tiên Phước đã phối hợp tổ chức Hội thi “Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi” cấp huyện, năm học 2020-2021.


Tham gia Hội thi có 14/28 giáo viên TPT Đội tại các trường Tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS), TH-THCS trên địa bàn huyện. Các thí sinh đã trải qua 4 phần thi gồm: Thi trình bày giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi; Thi kiến thức nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi; Thi thực hành, kỹ năng nghiệp vụ làm công tác Đội và phong trào thiếu nhi và Thi năng khiếu. Với các nội dung thi đa dạng, thiết thực đã đánh giá được chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên TPT Đội trên địa bàn huyện. Hầu hết các giáo viên thể hiện được chuyên môn, nghiệp vụ cao đáp ứng được đòi hỏi, yêu cầu của công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong thời kỳ mới, cũng như vai trò của người phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong công tác hướng dẫn, dìu dắt, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng.
Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao tặng danh hiệu “Tổng phụ trách Đội giỏi” cho 14/14 giáo viên; khen thưởng cho 07 giáo viên đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi và chọn 04 giáo viên dự thi Hội thi “Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi” cấp tỉnh được tổ chức trong thời gian tới. 

Huyện đoàn Nam Giang:

Vừa qua, Huyện đoàn Nam Giang đã phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội thi "Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi" năm học 2020-2021.
Tham gia Hội thi có 12/17 giáo viên TPT Đội đến từ các đơn vị trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học - Trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Các thí sinh trải qua 4 phần thi: báo cáo sáng kiến kinh nghiệm về lĩnh vực công tác Đội; kiến thức, hiểu biết về truyền thống, lịch sử quê hương, đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh, các phong trào và các cuộc vận động lớn của Đội, những kiến thức về chủ trương, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, những vấn đề cơ bản của Luật Trẻ em, kỹ năng xây dựng kế hoạch…; thực hành nghi thức Đội và thi năng khiếu.Với các nội dung thi đa dạng, thiết thực đã đánh giá được chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên TPT Đội trên địa bàn huyện. Nhiều giáo viên đã thể hiện được chuyên môn, nghiệp vụ cao đáp ứng được yêu cầu của công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong thời kỳ mới, cũng như vai trò của người phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong công tác hướng dẫn, dìu dắt chăm sóc thiếu niên nhi đồng.
Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận giáo viên TPT Đội giỏi cho 12 giáo viên; đồng thời, trao 01 giải nhất, 01 giải nhì và 02 giải ba cho 04 giáo viên có thành tích xuất sắc tại Hội thi. Trong thời gian tới, 02 ngành sẽ tiếp tục tuyển chọn giáo viên TPT Đội đủ tiêu chuẩn để tiếp tục bồi dưỡng, đăng kí tham gia Hội thi giáo viên TPT Đội giỏi cấp tỉnh.

* Huyện đoàn Quế Sơn:
Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội thi “Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi” cấp huyện, năm học 2020-2021.
 Tham gia Hội thi có 07 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đến từ các trường trên địa bàn huyện. Các thí sinh trải qua 4 phần thi gồm: thi sáng kiến kinh nghiệm; thi kiến thức và kỹ năng xây dựng kế hoạch; thi thực hành nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi; thi thực hành, kỹ năng nghiệp vụ làm công tác Đội và thi năng khiếu. Với các nội dung thi đa dạng, thiết thực đã đánh giá được chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên Tổng phụ trách Đội trên địa bàn. Nhiều giáo viên đã thể hiện được chuyên môn, nghiệp vụ cao đáp ứng được đòi hỏi, yêu cầu của công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong thời kỳ mới, cũng như vai trò của người phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong công tác hướng dẫn, dìu dắt chăm sóc thiếu niên nhi đồng.


Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho 07 thí sinh tham gia dự thi; trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 01 giải khuyến cho 04 thí sinh đạt kết quả tại Hội thi. Đồng thời, xét chọn 05 thí sinh đủ điều kiện dự thi Hội thi “Giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi” cấp tỉnh được tổ chức trong thời gian tới.

Đây là hoạt động nhằm tuyển chọn các Tổng phụ trách để tham gia Hội thi cấp tỉnh vào cuối tháng 5. Qua đây cũng đánh giá một phần thực trạng đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đồng thời cũng động viên các giáo viên làm Tổng phụ trách Đội yên tâm công tác, yêu ngành nghề và biểu dương những Tổng phụ trách Đội có nhiều sáng tạo trong nghiệp vụ, tổ chức sinh hoạt Đội.
                                                                                                                             Hội đồng Đội tỉnh Quảng Nam