Ngày 20/7/2021, Đoàn kiểm tra công tác Đội địa bàn dân cư của Hội đồng Đội tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Vĩnh An - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra, làm việc với Hội đồng Đội xã Húc về công tác Đội trên địa bàn dân cư năm 2021. Đến dự tại buổi làm việc có các đồng chí đại diện Thường trực Hội đồng Đội huyện Hướng Hóa, Hội đồng Đội xã Húc cùng các đồng chí Giáo viên, Tổng phụ trách Đội trên địa bàn xã Húc.
Tại buổi làm việc, đại diện Hội đồng Đội xã Húc đã báo cáo kết quả tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại địa bàn dân cư năm học 2020 - 2021; chia sẻ về những khó khăn của địa phương cũng như kiến nghị, đề xuất Hội đồng Đội cấp trên những nội dung để góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội tại địa bàn dân cư. Cũng trong buổi làm việc, đại diện Thường trực Hội đồng Đội huyện Hướng Hóa đã báo cáo khái quát tình hình công tác Đội trên địa bàn huyện; công bàn giao, tiếp nhận sinh hoạt hè và tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi trên địa bàn.
 

 
 

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Vĩnh An - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn xã Húc. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới Hội đồng Đội xã Húc cần bám sát Điệu lệ Đội, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh; Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2023 để triển khai nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu đề ra; Hướng dẫn số 22-HD/HĐĐ của Hội đồng Đội tỉnh về việc kiện toàn, nâng cao chất lượng Hội đồng Đội cấp xã và hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư; duy trì thường xuyên chế độ thông tin báo cáo với Hội đồng Đội cấp huyện, nắm rõ chương trình công tác năm, nội dung trọng tâm để có cơ sở định hướng, chỉ đạo công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn; xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Hội đồng Đội cấp xã với Ban Giám hiệu nhà trường góp phần nâng cao chất lượng của Liên đội trong nhà trường. Ngoài ra, Hội đồng Đội xã Húc cần phải đổi mới phương thức hoạt động Đội tại địa bàn dân cư phù hợp với tình hình dịch COVID-19, trong đó ưu tiên các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích đối với đội viên, thiếu nhi trên địa bàn.
 
 

Ban TTNTH