BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                                                ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***
                  Số: 41 - HD/TWĐTN-CTTN                                                              
 Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024                                                                               

HƯỚNG DẪN
Tổ chức Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện
“Hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”
trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện
Hè năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 183-KH/TWĐTN-TNNT ngày 28/2/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2024, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Hướng dẫn tổ chức Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện “Hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, cán bộ phụ trách thiếu nhi, các câu lạc bộ, đội, nhóm tham gia tổ chức các hoạt động tình nguyện dành cho thiếu nhi. Đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng và khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

2. Triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; thực hiện chỉ tiêu “3 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ”; hưởng ứng Tháng hành động “Vì trẻ em” năm 2024 với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”.

3. Hoạt động đảm bảo được tổ chức rộng khắp tại các cơ sở Đoàn, Hội, Đội; tạo phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và cán bộ phụ trách thiếu nhi tham gia.

4. Đảm bảo hoạt động cần được chuẩn bị chu đáo về nội dung và phương thức tổ chức, phù hợp với tình hình điều kiện thực tế tại địa phương.

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ TỔ CHỨC

1. Thời gian: Ngày 01/6/2024 (thứ Bảy).

2. Đối tượng tham gia: Chiến sỹ tình nguyện là đoàn viên, thanh niên trong các khối đối tượng, cán bộ phụ trách thiếu nhi.
3. Quy mô tổ chức

- Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện “Hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó

khăn” được tổ chức đồng loạt tại tất cả cơ sở Đoàn, Hội, Đội trong cả nước.

- Mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn ít nhất 01 đơn vị tổ chức điểm cấp tỉnh để tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa của Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện “Hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”.

- Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện “Hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” cấp Trung ương.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi

- Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thiếu nhi là con thanh niên công nhân; thiếu nhi trong các mái ấm, nhà mở, các Trung tâm bảo trợ trẻ em; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên gia đình, con em chiến sĩ, cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biển, đảo.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý; hoạt động chăm sóc, nâng cao thể chất và tinh thần cho thiếu nhi, đặc biệt, là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”; chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Em nuôi của Đoàn”; - các hoạt động khám, chữa bệnh, phát thuốc và cắt tóc miễn phí... cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

2. Xây dựng các công trình, phần việc hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

- Tập trung vận động nguồn lực, khởi công xây dựng, khánh thành các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi; trao tặng các bể bơi thông minh, bể bơi di động phục vụ công tác dạy bơi, phòng chống đuối nước cho thiếu nhi.

- Vận động nguồn lực trao tặng học bổng, các góc học tập, sổ tiết kiệm, xe đạp... tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

- Khởi công xây dựng, khánh thành công trình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội; ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Xây mới và cải tạo, nâng cấp các điểm trường, nhà vệ sinh, các công trình nước sạch; các trường học vùng sâu, vùng xa đã bị xuống cấp...

3. Quy mô tổ chức

3. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, trải nghiệm sáng tạo, trang bị kỹ năng cho thiếu nhi

- Tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thiếu nhi; tổ chức hành trình về nguồn; tìm hiểu văn hóa, làng nghề truyền thống; trải nghiệm với thiên nhiên...

- Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, các lớp dạy bơi miễn phí, các lớp trang bị kỹ năng, phòng chống tai nạn thương tích cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động sáng tạo: STEM, sân chơi ngoại ngữ cho thiếu nhi, trò chơi dân gian, trò chơi vận động,...

- Tổ chức ngày hội đọc sách dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội; tại các Cung, Nhà Thiếu nhi; hệ thống thư viện tại các địa phương. Khuyến khích các đơn vị tổ chức các sân chơi, hoạt động trải nghiệm sáng tạo dành cho thiếu nhi gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Giao Ban Công tác Thiếu nhi - Thường trực Hội đồng Đội Trung ương là đơn vị thường trực tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo triển khai tổ chức Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện “Hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”. Tổ chức Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện “Hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” cấp Trung ương tại tỉnh Quảng Ninh.

- Tham mưu báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn kết quả triển khai Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện “Hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” năm 2024.

- Văn phòng và các Ban phong trào Trung ương Đoàn: Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong cụm phụ trách triển khai thực hiện các hoạt động theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

- Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của Đoàn: Mở chuyên mục tuyên truyền về Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện “Hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” và thường xuyên cập nhật tin tức, các hoạt động của Ngày cao điểm trên các kênh thông tin của đơn vị.

2. Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc

- Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương Đoàn, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động tại địa phương, đơn vị gắn với triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và Tháng hành động “Vì trẻ em” năm 2024.

- Chọn 01 đơn vị trên địa bàn tổ chức điểm cấp tỉnh để tuyên truyền cho Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện “Hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”.

- Đăng ký thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức các hoạt động, các công trình, phần việc dự kiến triển khai trong Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện “Hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” gửi về Trung ương Đoàn qua Hội đồng Đội Trung ương trước ngày 25/5/2024.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện “Hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” để tạo sự lan toả trong toàn xã hội. Thường xuyên cập nhật tin tức hoạt động, phát hiện và tuyên truyền về các mô hình, cách làm hiệu quả, các tấm gương tiêu biểu trong việc triển khai hoạt động.

- Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị; tổng hợp báo cáo, đánh giá và nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới ở đơn vị.

3. Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh

- Chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về việc đăng cai tổ chức các hoạt động của Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện “Hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”. Báo cáo và mời lãnh đạo địa phương tham dự chương trình.

- Lựa chọn địa điểm, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác hậu cần đăng cai tổ chức Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện “Hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” cấp Trung ương.

- Phối hợp với Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn - Thường trực Hội đồng Đội Trung ương xây dựng nội dung, chương trình, kịch bản, phương án tổ chức hoạt động.

          Trên đây là Hướng dẫn tổ chức Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện “Hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc căn cứ Hướng dẫn nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tổ chức hoạt động trước ngày 15/6/2024 qua email: hoidongdoitw@gmail.com.