Trong những năm qua, cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” được các cấp bộ Đoàn, Đội tỉnh Vĩnh Long triển khai với nhiều nội dung, hình thức hoạt động đa dạng, thường xuyên, hiệu quả, lan tỏa rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên; góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao vai trò của các cấp bộ Đoàn, Đội và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

Đã có nhiều công trình, phần việc “Vì đàn em thân yêu” được triển khai thường xuyên, có nhiều đổi mới tại các Liên đội trong trường học và trên địa bàn dân cư thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và các cấp bộ Đoàn trong công tác chăm lo, giúp đỡ, tạo điều kiện để thiếu niên, nhi đồng được học tập, sinh hoạt và phát triển toàn diện.
 

Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2023 - 2028, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phụ trách Đội, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đã được xác định tại Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu “Hỗ trợ 3 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”, tổ chức các hoạt động sinh hoạt Đội số gắn với triển khai chương trinh trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” và đẩy mạnh các sân chơi thiếu nhi trên địa bàn dân cư.
 

Ngày 23/12/2023, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh vận động Câu lạc bộ từ thiện Cà phê Suối Mơ thực hiện công trình “Vì đàn em thân yêu” dành cho thiếu nhi tại khóm 2, phường 3, thành phố Vĩnh Long. Công trình gồm cầu tuột liên hoàn đa năng, bập bênh, cầu thang thú và mái che đa sắc màu với tổng kinh phí 65 triệu đồng. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm phong trào “Kế hoạch nhỏ” (02/12/1958 - 02/12/2023) cũng đồng thời là công trình khởi động cho cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2023 - 2028.