Sáng 16/12, tại phiên thứ 5 Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022- 2027, đồng chí Bùi Quang Huy- Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII đã phát biểu Bế mạc Đại hội.

Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn Bế mạc Đại hội:

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý,
Thưa toàn thể Đại hội,

Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các đồng chí cán bộ đoàn các thời kỳ, các em thiếu nhi, cùng nhiều đại biểu khách quý đã tới dự khai mạc và tham dự các hoạt động của Đại hội, mang đến Đại hội những tình cảm đặc biệt, đây là niềm cổ vũ, động viên to lớn đối với tuổi trẻ Việt Nam nói chung và đại biểu Đại hội nói riêng. Đại hội cũng đón nhận sự chung vui của 37 tổ chức thanh niên, các đối tác của tổ chức Đoàn trong và ngoài nước.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy- Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu Bế mạc Đại hội

 

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tới dự, phát biểu chỉ đạo, khẳng định vai trò của tuổi trẻ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí bày tỏ mong muốn tổ chức Đoàn phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc và kế thừa những bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng, làm tốt hơn nữa công tác thanh vận, xây dựng Đoàn Thanh niên và lực lượng thanh niên thật sự trở thành đội quân xung kích, dũng cảm, sáng tạo và đội hậu bị vững chắc, tin cậy của Đảng và nhân dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng giai đoạn mới. Đồng chí đã định hướng những nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đó là, tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, để thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước ta thực sự "vừa hồng vừa chuyên", như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh, thiếu niên Việt Nam. Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ. Thanh niên phải tiên phong trong việc trau dồi đạo đức cách mạng; trong học tập, rèn luyện; trong lao động, sản xuất, sáng tạo; trong tình nguyện thực hiện nhiệm vụ chính trị, những việc khó, việc mới; trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, dân tộc. Chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thật sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ. Đồng chí Tổng Bí thư cũng nhắc nhở trách nhiệm của các ngành, các cấp và toàn xã hội trong quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy thế hệ trẻ.

Đại hội cũng vinh dự đón đồng chí Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội quan tâm dành thời gian tới dự, tham gia Đoàn Chủ tịch và chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ quan tâm phát biểu với đại biểu Đại hội, chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII và chủ trì Lễ ký kết Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2027 của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị các bộ, ngành, chính quyền các địa phương và mong muốn các bạn trẻ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tập trung làm tốt các vấn đề: khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong thanh niên góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 tầm nhìn năm 2045; phát huy tinh thần tiên phong của tuổi trẻ, xung kích đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, hội nhập quốc tế, năng lực ngoại ngữ; bảo vệ, chăm sóc, thực hiện pháp luật về trẻ em… Nghị quyết liên tịch xác định các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao kiến thức, kỹ năng cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; nâng cao đời sống tinh thần cho thanh thiếu nhi; phát huy thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng, giám sát, phản biện, thực hiện chính sách pháp luật cho thanh thiếu nhi. Nghị quyết là cơ sở quan trọng để xác định trách nhiệm, các chương trình, hoạt động cụ thể cần được Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn triển khai. Các nội dung trên đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng như: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII gồm 144 đồng chí đại diện tiêu biểu cho tuổi trẻ cả nước. Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn. Đại hội tin tưởng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Chúng ta cùng kỳ vọng vào sự thành công của nhiệm kỳ mới với khí thế mới, nhiệt tình hơn, sáng tạo hơn của toàn Đoàn.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Kính thưa Đại hội,

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII đã xác định mục tiêu:

“Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; sức khỏe; văn hóa; kiến thức khoa học, công nghệ; kỹ năng sống, nghề nghiệp; ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo.  

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh thiếu nhi yếu thế về cơ hội phát triển.

Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng”.

Để thực hiện mục tiêu này, Đại hội đã xác định cần kiên trì và tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; tiếp tục tập trung triển khai thường xuyên, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” đảm bảo tính rộng khắp, tính định hướng, tính bền vững, hiệu quả, sáng tạo, trong đó, chú trọng lấy thanh niên là trung tâm, chủ thể của hoạt động; cùng 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên có cơ hội bình đẳng trong học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, tập trung vào những nhu cầu thiết thân, chính đáng của thanh niên. Đại hội đã đề ra 3 nhiệm vụ đột phá; 12 chỉ tiêu trọng tâm; 10 đề án trọng điểm và các nhiệm vụ quan trọng trong công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên Việt Nam.

Đặc biệt, với niềm tự hào được là đội dự bị tin cậy của Đảng, Đại hội khẳng định quyết tâm xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động, thường xuyên bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ đảng viên kết nạp từ đoàn viên và cán bộ trẻ có chất lượng giới thiệu cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở các cấp. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Kính thưa Đại hội,

Đến nay, có thể khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ CHí Minh lần thứ XII đã thành công tốt đẹp. Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội, các bậc lão thành cách mạng, các nhà khoa học, các văn nghệ sỹ, nhà báo, các doanh nghiệp, cán bộ đoàn các thời kỳ và các tầng lớp nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu xây dựng các văn kiện Đại hội, hỗ trợ vật chất và tinh thần, góp phần tích cực vào thành công chung của Đại hội.

Đại hội bày tỏ sự biết ơn và đánh giá cao những cống hiến đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các đồng chí trong Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. Đại hội xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và mong muốn các đồng chí luôn quan tâm, tiếp tục cống hiến khả năng, kinh nghiệm phong phú của mình cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói riêng, sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ nói chung.

Đại hội biểu dương các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước đã nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội, đóng góp cho thành công chung của Đại hội; chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã tham dự và tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về Đại hội.

Đại hội biểu dương các tiểu ban phục vụ Đại hội, các cán bộ, công nhân viên cơ quan Trung ương Đoàn đã phấn đấu hết mình phục vụ Đại hội; cảm ơn đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Công an thành phố Hà Nội, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khách sạn La Thành, Khách sạn Kim Liên, Khách sạn Khăn Quàng đỏ, Nhà khách Chu Văn An, Nhà khách Thanh niên và các tập thể, cá nhân đã tận tuỵ ngày đêm phục vụ Đại hội, góp phần tích cực vào thành công của Đại hội.

Thưa các đồng chí,

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặt ra mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước xã hội hội chủ nghĩa phát triển với các dấu mốc cụ thể: Đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Với tinh thần “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”, nhằm góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đại hội kêu gọi tất cả các cấp bộ đoàn, toàn thể đoàn viên, thanh niên Việt Nam ở trong nước và ngoài nước nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm; phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần tự tôn dân tộc, giá trị văn hóa con người Việt Nam, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để khẩn trương triển khai ngay những nội dung đã được Đại hội thông qua, tạo tâm thế chủ động cho một nhiệm kỳ mới với những thắng lợi mới. Nhiệm kỳ mới đang tới với nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn. Toàn Đoàn cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích, thực hiện thành công Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Với niềm tin tưởng đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trân trọng cảm ơn và chúc sức khoẻ các đồng chí./.

Ban tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành, hỗ trợ, góp phần vào thành công chung của đại hội: Công ty CP Sữa quốc tế (IDP), Công ty CP Tập đoàn đầu tư phát triển Trường An, Công ty CP xăng dầu Tân Nhật Minh, Tập đoàn Trường An.

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Long Thành Golf, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tập đoàn ALPHANAM, Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại CP Công thương Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Phát điện 2, Công ty TNHH Tập đoàn Rita Võ, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Long Phương, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Thiên Long và Công ty TNHH TCP Việt Nam.