Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022, nhằm trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi; Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đội tỉnh An Giang năm 2021.
Ngày 25/11/2021, Hội nghị đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 142 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội cấp huyện và các đồng chí Giáo viên - Tổng phụ trách Đội. Hội nghị sẽ diễn ra trong 02 ngày 25 và 26/11 với các nội dung tập huấn: nội dung, phương pháp triển khai thực hiện Chương trình Rèn luyện Đội viên; Luật Trẻ em năm 2016; những điểm cần lưu ý trong triển khai thực hiện công tác bảo vệ trẻ em gắn với hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; những vấn đề cơ bản về Nghi thức Đội theo Quyết định số 25-QĐ/HĐĐTW ngày 10/8/2015; kỹ năng sinh hoạt dã ngoại (morse, semaphore, mật thư, dấu đường, nút dây, lều tốc độ); thiết kế các kịch bản và phương pháp tổ chức các hoạt động thu hút thiếu nhi.
Mỗi đại biểu tham gia tập huấn sẽ hoàn thành một bài thu hoạch vào ngày 27/11/2021 để được cấp giấy chứng nhận tham gia tập huấn.