VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!
Tra cứu tài liệu
Ký hiệu Ngày Tên tài liệu Tải về
Alternate Text 02 - QĐ/HĐĐTW 26/01/2024 Quyết định về việc Ban hành quy chế Thi đua, Khen thưởng của Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2027 Tải về Chi tiết
Alternate Text 462 - QĐ/TWĐTN-CTTN 25/01/2024 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2028 Tải về Chi tiết
Alternate Text 01 - QĐ/HĐĐTW 09/01/2024 Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh khoá IX, giai đoạn 2023 - 2028. Tải về Chi tiết
Alternate Text 434 - QĐ/TWĐTN-CTTN 05/01/2024 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Đội Trung ương khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Tải về Chi tiết
Alternate Text 213 - QĐ/TWĐTN-CTTN 27/07/2023 Quyết định về việc ban hành Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh khóa IX, giai đoạn 2023 - 2028 Tải về Chi tiết
Alternate Text 12/08/2022 Quyết định v/v khen thưởng năm học 2021 - 2022 Tải về Chi tiết
Alternate Text 311/QĐ-TTg 10/03/2022 Quyết định phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030” Tải về Chi tiết
Alternate Text 03-QĐKT/HĐĐTW 24/01/2022 Quyết định về việc khen thưởng khối Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi năm 2021 Tải về Chi tiết
Alternate Text 36-QĐKT/TWĐTN-VP 24/01/2022 Quyết định khen thưởng của BCH TWĐ cho 31 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khối Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi năm 2021 Tải về Chi tiết
Alternate Text 35-QĐKT/TWĐTN-VP 24/01/2022 Quyết định khen thưởng của BCH TWĐ cho 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng năm 2021 Tải về Chi tiết
Alternate Text 480-QĐ/TWĐTN-CTTN 16/04/2020 Quyết định và Quy định tổ chức, hoạt động của Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp TE cấp trung ương Tải về Chi tiết
Alternate Text 55 - QĐ/HĐĐTW 05/12/2019 Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Đội TNTP Hồ Chí Minh 2019 - 2023 Tải về Chi tiết
Alternate Text 06 - QĐ/HĐĐTW 04/05/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế Giải thưởng "Cánh én hồng" (sửa đổi) Tải về Chi tiết
Alternate Text Số 50-QĐ/HĐĐTW 12/04/2019 HD thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh (23/10/2018) Tải về Chi tiết
Alternate Text 21/08/2018 Quyết định thành lập Hội đồng Đội Trung ương khóa VIII, giai đoạn 2018 - 2023 Tải về Chi tiết
Alternate Text Số 25-QĐ/HĐĐTW 21/08/2015 Nghi thức và Hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh Tải về Chi tiết

Đội Ta Lớn Lên Cùng Đất Nước

Hành khúc Đội TNTP Hồ Chí Minh

Em là mầm non của Đảng

Bay vào tương lai

Bay cao tiếng hát ước mơ

Đây là nơi để các em thiếu nhi có thể chia sẻ cảm nhận của mình