VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI, SẴN SÀNG!
Tra cứu tài liệu
Ký hiệu Ngày Tên tài liệu Tải về
Alternate Text 08-BC/HĐĐTW 04/01/2023 Báo cáo tổng kết hoạt động hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc năm 2022 Tải về Chi tiết
Alternate Text Số: 213 - BC/HĐĐTW 02/08/2021 Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021 Tải về Chi tiết
Alternate Text Số 27-BC/HĐĐTW 05/02/2021 Báo cáo kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I, năm học 2020 - 2021 Tải về Chi tiết
Alternate Text Số 08-BC/HĐĐTW 12/01/2021 tổng kết hoạt động hệ thống Nhà Thiếu nhi năm 2020 Tải về Chi tiết
Alternate Text Số 173-BC/HĐĐTW 08/09/2020 Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020 Tải về Chi tiết
Alternate Text 23-BC/HĐĐTW 12/02/2019 Báo cáo Tổng kết hoạt động hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc năm 2018 Tải về Chi tiết
Alternate Text 23 - BC/HĐĐTW 25/01/2018 Báo cáo tổng kết Nhà Thiếu nhi năm 2017 Tải về Chi tiết
Alternate Text 193 BC/HĐĐTW 24/08/2017 Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016-2017 Tải về Chi tiết
Alternate Text 15 - BC/HĐĐTW 02/02/2017 Báo cáo tổng kết Nhà thiếu nhi năm 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 12 BC/HĐĐTW 24/01/2017 Báo cáo sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I, năm học 2016 - 2017 Tải về Chi tiết
Alternate Text 18/08/2016 Báo cáo tống kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 -2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 21/01/2016 Báo cáo tổng kết các Cung, Nhà thiếu nhi năm 2015 Tải về Chi tiết
Alternate Text 19/01/2016 Báo cáo sơ kết học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 Tải về Chi tiết
Alternate Text 17/08/2015 Báo cáo mô hình điểm triển khai Chương trình rèn luyện đội viên năm học 2014 - 2015 Tải về Chi tiết
Alternate Text 17/08/2015 Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 - 2015 Tải về Chi tiết

Đội Ta Lớn Lên Cùng Đất Nước

Hành khúc Đội TNTP Hồ Chí Minh

Em là mầm non của Đảng

Bay vào tương lai

Bay cao tiếng hát ước mơ

Đây là nơi để các em thiếu nhi có thể chia sẻ cảm nhận của mình