Ngày 30/6, tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức Hội thi Tin học trẻ tình Cà Mau lần thứ XXIV, năm 2021. Tất cả thi sính và phụ huynh về dự khai mạc và thi đều nghiêm túc thực hiện khai báo y tế, sử dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước khi bước vào khu vực thi.
-
129 thí sinh ở 09 Huyện, Thành phố tham gia tranh tài ở các bảng A, B, C, D2, D3; do tình hình dịch bệnh covid – 19, Ban Tổ chức chỉ triệu tập 112 thí sinh ở 03 bảng thi, gồm: 39 thí sinh khối Tiểu học (bảng A), 36 thí sinh khối Trung học cơ sở (bảng B), 37 thí sinh khối Trung học Phổ thông (bảng C); còn lại 17 thí sinh ở bảng D2, D3 và phần thi Infographic không tham gia dự thi trực tiếp.
Tại bảng A, các thí sinh sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch và thư viện âm thanh, hình ảnh do Ban Giám khảo cung cấp để giải các bài toán thuộc chương trình tiểu học trong thời gian 120 phút; các thí sinh bảng B có thời gian làm bài 150 phút và thí sinh bảng C có thời gian làm bài 180 phút, thi viết chương trình dựa trên ngôn ngữ Free Pascal, CodeBlocks, DevC++ để tìm kiếm kết quả và giải các bài toán theo chủ đề cho trước.
Các thí sinh ở bảng D, xây dựng sản phẩm sáng tạo phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, ứng dụng trong các lĩnh vực đời sống; bảng sáng tạo Infographic thực hiện theo chủ đề “Phòng, chống dịch bệnh Covid-19”. Tất cả sản phẩm dự thi sẽ gửi bản thuyết minh, mô tả sản phẩm về Ban Tổ chức qua mail.

Hội thi Tin học trẻ năm 2021 sẽ được tổng kết trao giải bằng hình thức online./.
 
Đại Dương
Hội đồng Đội tỉnh Cà Mau