Tại các gia đình mẹ Việt nam Anh hùng cán bộ CTNĐN đã đặt hoa, trái cây thắp hương các anh hùng liệt sĩ tặng quà cho các Mẹ VNAH Mai Thị Trà, Mẹ VNAH Huỳnh Thị Xự, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng; Mẹ VNAH Nguyễn Thị Đỗ, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Thông qua các hoạt động nhằm phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. Nêu cao ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng và thân nhân.
Với những hoạt động đền ơn đáp nghĩa mang ý nghĩa thiết thực, Cung Thiếu nhi thành phố luôn xác định việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công là nghĩa vụ, trách nhiệm và niềm \vinh dự của thế hệ hôm nay đối với thế hệ cha anh đi trước, những người đã có quá nhiều mất mát, hy sinh trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại.

 
Có thể là hình ảnh về đang đứng, hoa và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 2 người và trong nhà

Tin ảnh: CTN ĐN