Phóng sự hè 2022
hoạt động năng khiếu tại Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng.