Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về Luật trẻ em trong thiếu nhi và cộng đồng; ngày 26/11/2020, Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Cung Thiếu nhi Đà Nẵng tổ chức Liên hoan các Đội Tuyên truyền măng non 2020 với chủ đề “Thiếu nhi với Luật trẻ em”.

Liên hoan đã diễn ra với nhiều nội dung sối nổi như: Thi tiểu phẩm, thi hùng biện, giao lưu các trò chơi tập thể, với sự tham gia của hơn 200 em đội viên, học sinh trên địa bàn thành phố. Kết thúc Liên hoan, đơn vị Đội tuyên truyền măng non của đơn vị Hải châu đã xuất sắc dành được giải nhất chung cuộc.Tại Chương trình, Ban Tổ chức còn tiến hành ra mắt Câu lạc bộ “Tư vấn, trợ giúp trẻ em thành phố Đà Nẵng gồm các chức năng: Tư vấn về nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội và Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em thành phố trong tham gia, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của trẻ em; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, mô hình hỗ trợ trẻ em; lên tiếng bảo vệ trẻ em trước các vụ việc xâm hại quyền trẻ em gây bức xúc trong dư luận; tư vấn phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ, bảo vệ quyền trẻ em.Tin, bài: Phương Trinh; hình ảnh: Nguyễn Cáp