Phong trào "Nghìn việc tốt" được khởi phát từ tỉnh Bắc Ninh đến nay qua 60 năm triển khai, lan tỏa rộng khắp trong cả nước, lớp lớp đội viên, thiếu nhi Việt Nam hằng ngày đều đóng góp cho Tổ quốc những việc làm tốt. Tiếp nối những kết quả đạt được của phong trào “Nghìn việc tốt”, tiêu biểu trong giai đoạn 2018 - 2023, Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành hướng dẫn thực hiện phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt” gắn với thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố trong tình hình mới. Tại các Liên đội cụ thể hoá các giải pháp thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt chi đội, liên đội, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chuyên đề, tuyên dương dưới cờ, trong sinh hoạt chi đội và thông qua các phong trào, hoạt động phù hợp với lứa tuổi, cấp học. Từ phong trào nhiều tấm gương làm việc tốt đã được phát hiện, lan tỏa và nhân rộng trong làng Đội thành phố. Sau đây xin giới thiệu đến các bạn đội viên, học sinh cả nước một số tấm gương tiêu biểu trong vườn hoa thiêu nhi làm việc tốt của Thành phố Hồ Chí Minh.