Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2022) và 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), Hội đồng Đội tỉnh chỉ Đạo Hội đồng Đội huyện, thị, thành phố hướng dẫn các liên đội thực hiện công trình “Lớp em treo ảnh Bác Hồ”. Điển hình, công trình “Lớp em treo ảnh Bác Hồ” của Liên đội Trường Tiểu học Tây Trạch, Liên đội trường THCS Quách Xuân Kỳ, huyện Bố Trạch, tỉnh Quàng Bình.


Hoạt động nhằm giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, thể hiện lòng kính yêu của thiếu nhi đối với Bác Hồ. Đây cũng là hoạt động thiết thực thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Quảng Bình thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. Qua đó đẩy mạnh công tác giáo dục các đức tính, phẩm chất tốt đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để các em học tập và làm theo.

Đến nay, 100% lớp học trên địa bàn tỉnh đều có ảnh Bác Hồ và 5 điều Bác Hồ dạy; đây là hoạt động thể hiện sự tôn kính của thế hệ trẻ đối với những công lao to lớn của Bác, mang tính giáo dục sâu sắc dành cho các em thiếu nhi; đồng thời, góp phần tạo sự lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tất cả các em đội viên, nhi đồng./.
Dưới đây là một số hình ảnh: