Các bạn đoàn viên và các em thiếu nhi thu gom các vật liệu tái chế
Một hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi trong hè của đơn vị Thành phố Sông Công chính là “Em làm Kế hoạch nhỏ trong hè”. Hoạt động giúp các em nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tính tiết kiệm và đặc biệt là hành động vì cộng đồng thông qua việc thu gom các vật liệu tái chế như vỏ chai, lọ, vỏ lon, giấy, sắt vụn... Đặc biệt, hoạt động vẫn đảm bảo các khuyến cáo về phòng chống dịch Covid-19 khi mà các em tự thu gom ở nhà và các anh chị phụ trách đến gom hoặc tự mang ra nhà văn hoá để để các anh chị phụ trách phân loại, cân khối lượng tạo không khí thi đua giữa các tổ dân phố.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Sông Công đã có Đoàn Thanh niên của 5 phường đang triển khai phong trào "Em làm kế hoạch nhỏ trong hè" với sự tham gia của các đoàn viên thanh niên, các anh chị phụ trách và đông đảo thiếu nhi. Số lượng vật liệu tái chế thu gom được sẽ bán để gây quỹ hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn hoặc mua vật liệu để cùng tổ chức Đoàn làm tấm chắn giọt bắn, tai giả đeo khẩu trang để hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19.